Logo'da Tevkifatlı Fatura

14 Şubat 2020

Logo'da Tevkifatlı Fatura

Tevkifatlı Fatura Nedir?

Para hususunda kesinti anlamına gelen bir kelime olan tevkifat; vergi bağlamında, vergiler üzerinde bölüşme veya kesinti yapma manasına geliyor.

Normal ya da irsaliyeli faturadan bir farkı bulunmayan tevkifatlı faturayı diğerlerinden ayıran özelliği ise, faturaya işlenen verginin alıcı ve satıcı arasında bölüştürülerek ikisinden de alınıyor olması.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde belirtilen gelir çeşitleri üzerinden, yine aynı yasada yer alan kesintiler gelir vergisi tevkifatı olarak nitelendiriliyor.

Kimler Tevkifat Yapar?

 • Genel bütçe içinde yer alan; daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler ve bunların teşkil ettikleri birlikler
 • Döner sermaye ile çalışan kuruluşlar
 • Kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşları
 • Kanunla kurulan ya da tüzel kişiliği bulunan emekli ve yardım sandıkları
 • Bankalar
 • Kamu İktisadi Kuruluşları ve İktisadi Devlet Teşekkülleri
 • Özelleştirme kapsamında yer alan kuruluşlar
 • Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar
 • Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda olan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan kurum, kuruluş ve işletmeler
 • Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören şirketler

Tevkifatlı Fatura Nasıl Hesaplanır?

1.Bu kapsamda programda malzeme kartı seçilerek yapılan sipariş-irsaliye ve fatura işlemlerinde tevkifat uygulaması gerçekleştirilebilmektedir.Malzeme kartlarında genel bilgiler tabında yer alan tevkifat uygulansın kutucuğu işaretlenerek ürünün kdv tevkifatına tabi olduğu belirtilmelidir. Yine aynı bölümde satın alma ve satış için tevkifat oranları malzeme kartına özel olarak girilecek şekilde tanımlamalar yer almaktadır.

2.Tevkifat uygulaması gerçekleştirilirken bir alt sınır kanun ile baz alındığından programlarımızda tevkifat limiti ve geçerlilik tarihi tanımlamasının da yapılması gerekmektedir.Ticari sistem yönetimi -Tanımlar - Tevkifat Limitleri başlığı altından tanımlamalar yapılabilmektedir.

3.Tevkifat limiti penceresinde ekle işlemi ile limit kontrolünün yapılacağı geçerlilik tarihi için başlangıç ve bitiş bilgileri ile limit rakamı girilmelidir.

Tevkifatlı ürüne ait işlemlerde burada girilen limit bilgisi dahilinde tutar kontrolü yapılacak ve bu limitin altındaki rakamlarda tevkifat uygulaması gerçekleştirilmeyecektir.

Örnek Uygulama:

1000 TL tutarında bir tevkifatlı ürün için yapılan satış faturasına ait kalemler:
1000 TL ürün bedeli
% 18 KDV : 180
2/3 Tevkifat : 120
Fatura KDV : 60
Toplam Tutar : 1060 TL

Bu faturanın programda girilmesi durumunda aşağıdaki ekran görüntüsüne ulaşılacaktır. 

4.Malzeme kartında girilmiş olan tevkifat oranları öndeğer olarak fatura satırlarına gelecektir.İstenirse tevkifat oranları işlem sırasında fatura satırından da değiştirilebilir.

5.Malzeme kartlarında olduğu gibi hizmetler içinde tevkifat uygulaması yapılabileceğinden programda hizmet kartında tevkifat uygulansın kutucuğu işaretlenerek işlemlerin gerçekleştirilmesi mümkündür. Hizmet kartı içinde uygulanacak tevkifatın oranı karttan girilmektedir.

6.Hizmet kartı tanımlaması içinde bir uygulama yapalım:

1200 TL bedelli tevkifatlı bir hizmet için %18 KDV den hizmet faturası girişi yapıldığında

1200 Tl için %18 KDV = 216 TL 9/10 Tevkifat =194,40 TL

Fatura toplamı : 1200 +21,60 =1221,60 TL olacaktır.

Bu örneklerde tanımlamış olduğumuz tevkifat limitinin altında rakamlar olmadığından kdv tevkifatı gerçekleşti.Ancak faturadaki değerler limitin altında kalması durumunda kdv uygulaması tevkifatın dışında gerçekleşecektir.

01.01.2012 - 30.04.2012 tarih aralığında tevkifat limitimiz 770 TL olarak tanımlanmış olduğundan bu tarih aralığında limitin altındaki bir değer için örneğimizi yapalım.

500 TL tutarında 2/3 tevkifatlı ürünümüz için fatura girişini gerçekleştirelim.

Tevkifatlı ürünün tutarı limit olan 770 TL nin altında bir değer olduğundan direk %18 KDV değeri olan 90 TL direk faturaya yansımaktadır.

KDV - TEVKİFAT MUHASEBE KODLARI

Kdv Muhasebe Kodları Genel Muhasebe –Ana Kayıtlar-Muhasebe Bağlantı Kodlarından eklenmelidir.

1.Ödeme Tevkifat Kdv Muhasebe Kodları Tanımlama

Ödeme Tevkifat Kdv Muhasebe Kodları menüsünden tevkifatla ilgili muhasebe kodları tanımlanır.Muhasebe Kodu,Masraf Merkezi,İşyeri,Kdv gibi bilgiler tanımlanabilir.

2.Satınalma Tevkifat Kdv Muhasebe Kodları Tanımlama

Satınalma Tevkifat Kdv Muhasebe Kodları menüsünden satınalma ile ilgili tevkifat muhasebe kodları tanımlanır.Muhasebe Kodu,Masraf Merkezi,İşyeri,Kdv gibi bilgiler tanımlanabilir.

Tevkifat Uygulanabilecek İşlemler

Aslına bakılırsa tevkifatlı fatura, her ürün ve hizmet satışında uygulanmıyor. Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen işlemler için tevkifat uygulanabildiği biliniyor. Tevkifat uygulanabilen hizmetleri aşağıdaki şekilde listeleyebiliriz;

 • Belirli yapım işleri ve bunlara ait mühendislik – mimarlık hizmetleri
 • Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri
 • Özel güvenlik hizmetleri
 • Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ilişkin tamirat, bakım ve onarım hizmetleri
 • Yemek servisi
 • Danışmanlık ve denetim hizmetleri
 • Yapı denetim hizmetleri