Barkod nedir?

31 Mart 2021

Barkod nedir?

Barkod nedir?

Her türlü ticaret malına konulabilen, o malla ilgili stok, fiyat gibi bilgileri içeren, değişen genişlikte çubuklar biçiminde, elektronik tarayıcıyla okunabilen simgedir. Barkod çizgiler, çubuklar ve boşluklardan oluşur.

Barkod nasıl çalışır?

Bir barkodun çalışması için çubukların genişliği ve bir Barkodun Okuyucu/Barkod Tarayıcı kullanarak bir lazer /Led ile aralarındaki renkli olmayan boşluklar okunur. Bu açık ve koyu renklerin yansımasıyla oluşur. Tarayıcı sayısal karakterleri IT sistemine iletir. Barkodlar kendilerine uygulanan kodlara göre çalışmaktadır. Bu nedenle barkoddaki bilgiler kısa ve sade kod ’tur.

Barkodların kendini kontrol etmesi;

Çizgili kodlar kendini kontrol eden barkodlardır. Kendini kontrol eden barkodların çizgileri aynı sayıda olması gerekmektedir. Genellikle barkodlar başlangıç ve son çubuğu tarayıcının nerede başlayıp nerede bitireceğini gösterir. Kontrol basamağı son bitiş çizgisinin önüne yerleştirilir. Ancak barkod okuyucu kontrol basamağı ile eşleştiğinde hatasız okur eğer eşleşmezse ERP’de hata gerçekleşir.

Barcod Nerede Ve Nasıl Kullanılır?

Barkodların kullanım alanları çok fazladır. Etkin, doğru bilgi akışı olmadan Barkod’un tasarlanması zordur. Barkodlar, şirketin süreçlerinin kontrol edilmesini, izlenmesini, otomasyon süreçlerini basitleştirerek optimizasyon sağlar.

Market kasalarında kullanılan barkodlara hepimiz aşinayız. Kasiyer, bir ürünün üzerinde olan barkodu tarayıcıya okuttuğu esnada bip sesi ile okuma onayı alır. Bunun üzerine ürünün fiyatı, adı kasada yer alarak sürecin hızlı ve hatasız işlemesine yardımcı olurken arka planda envantere kaydedilmesi, raflardaki ürünlerin sirkülasyonunu sağlar. Örneğin; ilk önce raflardaki doluluk boşluk alanını göstererek zamanında rafların doldurulmasını sağlamak, müşterilerin tercihlerinin hangi yönde oluğunu belirlemeye kadar her yönde büyük avantaj sağlar.

 

İşleyiş süreçleri barkod ile toplanarak İT sistemine kaydedilir. Üretimde, depoda, bitmiş ürünleri tanımlamak için barkodlar kullanılır. Üretim süreçleri bilgisayarda takip edilerek üretim süreci yeniden gözden geçirilebilir ( yeniden üretilebilir yada yenilenebilir). Ürünlerin sevkiyat süreleri, hareketleri barkodlar aracılığı ile doğru, hızlı ve kolay bir şekilde belgelendirilebilir.

Şirket envanter sistemini barkod ile entegre etiğinde envanter hesaplama süreçleri hızlı, hatasız kolay bir şekilde raporlandırılır. Satın alma tarihi, amortisman gibi bilgiler kodlanarak saklanabilir ve envanter sırasında tarayıcı ile kullanılarak kolayca erişilebilir ve sayılabilir.

Teknoloji geliştikçe Barkod Sistemi de daha çok iş hayatında hâkimiyetini sağlamaktadır. Örneğin; sadece Perakende sektörü değil Eczaneler 2d barkod türünü kullanarak ilacın hangi depoda olduğunu görebilmektedir. Ayrıca bu sistemle tüketici davranışlarını analiz ederek hangi ürünün hangi sıklıklarda kullanıldığı, hangi segmentin hangi ürünleri tercih ettiklerini daha kolay görerek o bilgiler ışığında pazarlama stratejisi, inovasyon sürecini doğru yürütebilmektedirler. Ayrıca arz edenler tüketici/müşterilerinin ürünleri hakkındaki meraklarını giderebilmek için mobil barkod ile ürün sirkülasyonunu hatta ürünün oluşum süreci ile ilgili bilgileri mobil kod ile ulaşarak canlı olarak görebilmektedir. Buda sadık müşteri portföyü oluşturmaktadır.

Eğer sizlerde süreçlerinizin hızlı ilerleyerek gelişmek büyümek istiyorsanız ASCOM Bilişimin hatasız barkod okuyucu sisteminin yanında barkod programını geliştirerek şirketinizi zirveye taşıyabilirsiniz.