E-İmza Hakkında Bilmeniz Gerekenler

31 Mart 2021

E-İmza Hakkında Bilmeniz Gerekenler

E-İmza ( Diital İmza) Hakkında Bilmeniz Gerekenler;

Ofisler kağıtsızlaşmaya geçiyor. Geleneksel ofis süreçlerini (E-Postaya) Dijitalleşmeye bırakıyor. Ve şimdi kağıtlar dijitalleşiyor. Gelişen bu Dijitalleşme tabii ki geleneksel imzanın da yerini alacaktı. Aldıda.

Ancak bu hızla gelişen E- imzada dikkat edilmesi gereken bazı hususlar mevcuttur.

Geleneksel mektup/post Neredeyse hiç yok denecek kadar az kullanılmaktadır. Engel olunamayacak şekilde E-Ticaret ve E-Devlet süreci hızla gelişmektedir.

El imzalarımızın miladı dolacağını kim düşünebilirdi ki? Şuan ASCOM Bilişimin desteği ile E-İmza ile her belgeyi dijital ortamda yapabiliyorsun. Ancak E-İmzayı Scanner yaparak değil. Aksine yasal bağlayıcı olup yasal bir anlaşmazlık olduğunda kullanılabilmesi için çok çeşitli gereksinimleri karşılamaktadır. Kullanırken de Neye / Niçin imzayı verdiğini açık ve anlaşılır bir şekilde beyan etmesi gerekmektedir. Bu nedenle kendi imzanızı tarayarak niyetinizi beyan etmeniz yeterli değildir. İmzanızın yasaya uygun şekilde düzenlemesi gerekir. Bunu da  ASCOM Bilişimin desteği ile E-Güven imza kusursuz bir şekilde yapmaktadır.

E- imza ile geleneksel imza arasındaki belirgin olan fark açıkça Neyin, Niçin, Nasıl olduğunun belirtilmesi, inkâr edilemez olması ve uzun süre kanıtlanabilirliğini sağlamasıdır. Bu sebepten dolayı E-İmzanın koruyucu özelliği olduğunu kanıtlamaktadır.

E-İmza;

EIDAS (Elektronik Kimlik Belirleme ve Güven Hizmetleri) elektronik imzayı düzenlemiştir.  Bu düzenleme dijital işlemler için kuralları tek düzen haline getirilebilmek için yapılmıştır. Ancak Basit E-imza, Gelişmiş E-İmza, Güvenli E-İmza ve Mobil E-İmza olmak üzere dörde ayrılmıştır.

Basit E- İmza; Adından da anlaşılacağı üzere dijital imzanın en az yetki ve taleplere yönelik imza türüdür. İmzalanan içeriğin özetini ve imzayı atan sertifika bilgisini içeren imza’dır.

Gelişmiş E-imza; İmzalayanın verilerinin bütünlüğünü korurken imzalayanın kimlik tespitini de yapmaktadır.

Güvenli Elektronik İmza; Elektronik imzanın unsurlarını içermekle birlikte nitelikli elektronik imza olup güvenli imza oluşturma araçları ile oluşturulmuştur.

Güvenli E-İmza için; Münhasıran imza sahibine bağlı olmalı, Sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulmalı,  Nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin tespitini sağlamalı, İmzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespiti sağlanmalıdır.

Mobil İmza; E-İmza yasal mevzuatına uygun ıslak imza niteliğinde güvenli bir biçimde imza işlemidir.

Böyle bir önemli olan konuda yıllardır müşterilerin güvenini almış olan ASCOM Bilişim aracılığı ile E-İmzaya geçiş yapmaya ne dersiniz.