E-Defter Hakkında Bilinmesi Gerekenler

27 Temmuz 2023

E-Defter Hakkında Bilinmesi Gerekenler

E-Defter

E-Defter Nedir?

Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde( Yevmiye defteri ve büyük defterler) yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür. Elektronik ortamda tutulan E-defterler sistemi ile belgelere daha hızlı ve kolay ulaşım amaçlanmış.Gereksiz  kağıt ve dosya kullanımından kaçınılmıştır. 

E-Defter Hakkında Bilinmesi Gerekenler

  • E-Defter başvurusunda bulunacak tüzel kişi mükelleflerin mali mühür; gerçek kişi mükelleflerin ise mali mühür veya nitelikli elektronik imza sahibi olmaları gerekmektedir.
  • Fiziksel olarak  kağıt üzerinde tutulmakta olan defterlerini elektronik ortama taşıyanlar fiziki defter tutmaya devam edemezler
  •  Defterlerin elektronik ortamda oluşturacak mükelleflerin, bu işlemleri gerçekleştirirken kullanacakları yazılımın Gelir İdaresi Başkanlığından(GİB) uyumluluk onayı almış bir yazılım olması gerekmektedir.
  • Eğer E-Defter uygulamasına ara dönemde geçmişseniz eski bilgilerinizi kağıt ortamındaki bir deftere yazıp bir ay içerisinde mutlaka Noter’e kapanış tasdiki yaptırmanız gerekmektedir.

E-Defter Beratı Nedir?

Tebliğde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak, Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve Başkanlık Mali Mührü ile onaylanmış elektronik dosyadır.

E-Defter Saklama Süresi Ne Kadar?

Vergi Usul Kanunu’na göre e-defter saklama süresi 10 yıldır.

E-Defterin Faydaları Nelerdir?

Maliyet Tasarrufu: E-Defter kullanımı, kâğıt, yazıcı, mühür masrafları gibi geleneksel süreçlere bağlı maliyetleri azaltır. İşlemlerin dijital olarak yapılması, işletmelerin kağıt tüketimini azaltır ve daha verimli bir şekilde çalışmalarını sağlar.

İzlenebilirlik: E-Defter ile belgelerin izlenebilirliği ve arşivlenmesi kolaydır. Belgelerin takibi daha etkili bir şekilde yapılabilir

Çevre Dostu: E-Defter kullanımı, kâğıt tüketimini azaltarak çevre dostu bir çözüm sunar. İşletmelerin ve bireylerin kağıt kullanımını azaltması, orman kaynaklarının korunmasına ve çevre üzerindeki etkilerin azaltılmasına yardımcı olur.

E-Defter Başvurusu Nasıl Yapılır?

Tüzel kişiler Gelir İdare Başkanlığı E-Defter Başvuru Hizmetleri linkinden kendilerine ait mali mühürle, gerçek kişiler ise kendilerine ait mali mühür veya elektronik imza ile başvurularını online yapabilirler.

E-Defter hakkında merak ettiklerinize ve aradığınız soruların cevaplarına Gelir İdare Başkanlığı E-Defter bağlantısından ulaşabilirsiniz