Kurumsal kaynak planlama (ERP)

01 Nisan 2021

Kurumsal kaynak planlama (ERP)

Kurumsal kaynak planlama (ERP)

Talebin değişken olduğu gıda sektörü, yerel ve global pazarlarda yüksek rekabetin yoğunlaştığı bir seyir izliyor. Bu rekabet ortamında müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak ise çok önemli. Logo ERP çözümleri, gıda sektöründe şu avantajları sağlayarak kârlılığı sürdürebilme ve büyüme ortamı yaratıyor:

 • ERP KOBİ’ler için stok yönetiminden kalite yönetimine, sipariş yönetiminden hammadde yönetimine, maliyet muhasebesine birçok avantaj kazandırıyor.  
 • Çok çeşitli işlevleriyle üretim, lojistik ve ticaret tesislerinden oluşan bir ağ kurmayı mümkün kılıyor. 
 • Gerçek zamanlı verilerin tek bir sistemde birleştirilmesiyle süreçlerin kontrolünü kolaylaştırıyor. 
 • Gerçek zamanlı maliyet analizleri yapılabiliyor; bu analizlerde maliyetlerin önemli ölçüde azaldığı görülüyor. 
 • En az stokla talepleri karşılayabilmenin önem taşıdığı yiyecek ve içecek endüstrisinde talep planlaması yaparak kaynakların daha verimli kullanılabilmesini sağlıyor. 
 • Üretim sürecinde personelden makinelere çok fazla kaynak bulunuyor. Bu kaynakların yönetilmesi, ürün kalite kontrolü ve maliyetin rapor edilmesi MES çözümleri kullanmayı gerektiriyor. Logo j-Platform ERP çözümü MES sistemleri ile çift yönlü entegre olarak kullanılıyor. Bu sayede ihtiyaçlar tek noktadan yönetiliyor. Dolayısıyla üretim sürecinde verimlilik artıyor. 
 • Sevkiyat planlamanın etkin olması yüksek nakliye maliyetlerini düşürüyor. ERP’nin sevkiyat planlama ve rota optimasyonu gibi fonksiyonları sevkiyatların en iyi şekilde planlamasını sağlayarak nakliye maliyetini düşürüyor. Bunun yanı sıra e-İrsaliye süreçleri mevzuatla uyumlu ilerliyor. 
 • Gıda sektöründe izlenebilirlik önem taşıyor. ERP, kullanıcı veya kullanıcı grubu bazında tanımlama yapmayı sağlayan işlem izleme konsolu sayesinde işlemleri anlık takip etmeyi sağlıyor. 
 • Sektörde raf ömrü ve stok ömürlerinin takip edilmemesi işletmenin ticari hayatının bitmesiyle de sonuçlanabiliyor. ERP bu kritik aşamada etkin stok yönetime olanak tanıyor. 
 • Yerel para birimi ve dövizli işlemlerin takibinin yapılması hesapları esnek şekilde takip etmeyi sağlıyor. 
 • Tedarikçi ve teklif takip modülleri satış yönetimi konusunda kolaylık sağlıyor. Alacak takibi sayesinde nakit akışı kontrol altında tutuluyor.
 • Logo ERP stok yönetimi, gelişmiş stok yönetim ihtiyaçlarını tek programla karşılamaya olanak tanıyor. Stok çıkış hareketlerini FEFO (first expired-first out) mantığıyla yönetmek mümkün olurken, seri-lot takibi ve ambar sayımı yapılabiliyor. 
 • Logo ERP Kalite Kontrol Modülü, kalite süreçlerini uçtan uca yönetme avantajı sunuyor. İstatistiksel Proses Kontrol Uygulaması ile kalite kontrol süreçleri sürekli kontrol altında tutuluyor ve ölçüm sonuçları grafiksel olarak izlenebiliyor. 
 • Logo ERP karma koli uygulaması, farklı stoklardan ürün içeren paketler hazırlamayı ve farklı fiyatlar belirlemeyi sağlıyor. Ayrıca, sipariş yönetimi ile sipariş süreçlerini talep ve teklif aşamalarından başlayarak yönetmeye olanak tanıyor. 
 • Sipariş Modülü sipariş süreçlerinizi talep ve teklif aşamalarından başlayarak yönetmeye olanak tanıyor. 
 • MRP Modülü, tüm malzemeler için oluşacak ihtiyaçları takip edip kontrol altında tutarak bozulan ürünlerin sebep olduğu değer kaybını en aza indirmeyi sağlıyor. Modül sayesinde sipariş bazında rezervasyon sistemiyle üretimin hangi sipariş üzerine yapıldığı anlaşılabiliyor. 
 • Ürün reçeteleri ekranından gıda hammadde girdilerinin formülasyonu yapılabiliyor. 
 • Tüm genel gider maliyetlerinin üretim emirlerine yüklenmesi maliyet muhasebesinde kolaylık sağlıyor.