Makine Öğrenimi Nedir ?

24 Temmuz 2023

Makine Öğrenimi Nedir ?

Makine Öğrenimi(Machıne Learnıng)

 

Makine Öğrenimi(Machıne Learnıng) Nedir?

 

Makine öğrenimi (Machine Learning), bilgisayar sistemlerinin verilerden öğrenme yapabilmesi ve deneyimlerden bilgi çıkarabilmesi için kullanılan bir yapay zeka alt alanıdır. Makine öğrenimi, belirli bir programlama talimatı olmadan veriler üzerinde örüntüleri tespit etmek, istatistiksel çıkarımlar yapmak ve gelecekteki kararları tahmin etmek için algoritmalar kullanır.

Geleneksel yazılım geliştirme yöntemlerinden farklı olarak, makine öğrenimi modelleri veriyle beslenir ve bu verilerden örüntüler ve ilişkiler öğrenir. Model, bu öğrenilen bilgileri kullanarak yeni girdilere cevap verebilir, tahminler yapabilir veya görevleri yerine getirebilir.

Makine öğrenimi, genellikle etiketli (labelled) veya etiketsiz (unlabelled) verilere dayanabilir. Etiketli verilerde, girişlere ilişkin doğru çıktılar veya etiketler sağlanırken, etiketsiz verilerde sadece giriş verisi bulunur. Etiketli verilere dayalı olarak sınıflandırma (classification), regresyon (regression), gruplandırma (clustering) ve sıralama (ranking) gibi farklı makine öğrenimi teknikleri uygulanabilir.

Makine öğrenimi algoritmaları genellikle istatistiksel yöntemler, olasılık teorisi ve optimizasyon prensipleri üzerine kuruludur. Örnek veri setlerine dayalı olarak modeller eğitilir, ardından eğitilen model yeni verileri tahmin etmek veya sınıflandırmak için kullanılabilir.

Makine Öğrenimi(Machıne Learnıng) Örnekleri

Makine öğrenimi, birçok farklı alanda çeşitli uygulamalara sahiptir. İşte makine öğrenimi kullanılarak gerçekleştirilen bazı örnekler:

 • Spam Filtreleri: E-posta sağlayıcıları, spam mesajları tespit etmek için makine öğrenimi algoritmalarını kullanır. E-postaların içeriğini ve özelliklerini analiz ederek, spam olarak sınıflandırılan mesajları filtreleyebilirler.
 • Tıbbi Teşhis: Makine öğrenimi, hastalık teşhisi ve tedavi planlamasında kullanılabilir. Örneğin, kanser teşhisi için tıbbi görüntüleri analiz etmek veya hastalık riskini tahmin etmek için genetik verileri kullanmak gibi uygulamalar yapılabilir.
 • Otomatik Sürüş Teknolojisi: Otomobil üreticileri, yapay zeka ve makine öğrenimi kullanarak otomatik sürüş teknolojileri geliştiriyor. Bu sistemler, çevredeki nesneleri algılayabilir, trafik durumunu analiz edebilir ve sürüş kararlarını otomatik olarak alabilir.
 • Sesli Asistanlar: Sesli asistanlar (örneğin, Siri, Alexa, Google Assistant), doğal dil işleme ve makine öğrenimi tekniklerini kullanarak, kullanıcıların sesli komutlarını anlayabilir ve doğru yanıtlar verebilir.
 • Ürün Önerileri: Alışveriş platformları veya müzik ve video akış hizmetleri, makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak kullanıcılara kişiselleştirilmiş ürün veya içerik önerileri sunabilir. Bu öneriler, kullanıcının geçmiş tercihleri ve davranışlarına dayalı olarak yapılır.
 • Finansal Analiz: Makine öğrenimi, finansal verileri analiz ederek, hisse senedi performansı tahmini, kredi riski değerlendirmesi veya dolandırıcılık tespiti gibi finansal analizlerde kullanılabilir.
 • Doğal Dil İşleme: Makine öğrenimi, metinleri anlama, dilbilgisi analizi, metin sınıflandırma ve metin tabanlı soru-cevap sistemleri gibi doğal dil işleme uygulamalarında kullanılır. Örneğin, bir metinden duygu analizi yapmak veya bir metin tabanlı soruya cevap vermek için makine öğrenimi kullanılabilir.

Bu sadece birkaç örnek olup, makine öğrenimi birçok farklı alanda çeşitli uygulamalara sahiptir. Her sektörde verilerin analiz edilmesi ve örüntülerin keşfedilmesi için makine öğrenimi teknikleri kullanılabilmektedir.

Makine öğrenimi(Machıne Learnıng)Algoritma Türleri

Makine öğrenimi, çeşitli algoritma türlerini kullanarak verilerden öğrenme yapar. İşte yaygın olarak kullanılan bazı makine öğrenimi algoritma türleri:

 • Denetimli Öğrenme (Supervised Learning): Denetimli öğrenme, etiketli veri setlerine dayanır, yani her giriş örneği için doğru çıktı etiketi sağlanır. Bu tür algoritmalar, girişlerle çıktılar arasındaki ilişkiyi öğrenmek için eğitilir. Örnek algoritmalar arasında Lineer Regresyon, Lojistik Regresyon, Karar Ağaçları, Destek Vektör Makineleri (Support Vector Machines) ve Yapay Sinir Ağları (Artificial Neural Networks) bulunur.
 • Denetimsiz Öğrenme (Unsupervised Learning): Denetimsiz öğrenme, etiketsiz veri setlerini analiz ederek veri içerisindeki kalıpları ve ilişkileri bulmayı amaçlar. Bu tür algoritmalar, veri setindeki yapıları tespit etmek, grupları veya kümeleri belirlemek için kullanılır. Örnek algoritmalar arasında Kümeleme (Clustering), Boyut Azaltma (Dimensionality Reduction) ve Birliktelik Kuralları (Association Rules) bulunur.
 • Pekiştirmeli Öğrenme (Reinforcement Learning): Pekiştirmeli öğrenme, bir ajanın bir çevreyle etkileşime girerek en iyi eylemleri öğrenmeye çalıştığı bir
 • öğrenme şeklidir. Bu tür algoritmalar, bir hedefi maksimize etmek veya bir görevi optimize etmek için çevreyle geribildirim alarak ajanın davranışını geliştirir. Örnek algoritmalar arasında Q-Learning, Temporal Difference ve Deep Q-Networks (DQN) bulunur.
 • Yarı-Supervizeli Öğrenme (Semi-Supervised Learning): Yarı-supervizeli öğrenme, hem etiketli hem de etiketsiz verilerin kullanıldığı bir öğrenme yöntemidir. Etiketli verilerden öğrenilen bilgiler, etiketsiz verilerin daha iyi temsil edilmesi veya örüntülerin daha iyi keşfedilmesi için kullanılır.
 • Takviyeli Öğrenme (Ensemble Learning): Takviyeli öğrenme, birden fazla makine öğrenimi algoritmasının birleştirildiği bir tekniktir. Birden çok algoritmanın tahminlerini birleştirerek daha güçlü ve kararlı sonuçlar elde edebilir. Örnek algoritmalar arasında Random Forest, Gradient Boosting ve Bagging bulunur.

Bu, yaygın olarak kullanılan bazı makine öğrenimi algoritma türlerini içeren bir liste olup, daha spesifik veya ileri düzey algoritmalar da mevcuttur. Her algoritma farklı problem türlerine ve veri setlerine uygun olabilir. Makine öğrenimi projelerinde, problem gereksinimlerine göre en uygun algoritmanın seçilmesi önemlidir.

Makine Öğreniminin Geleceği

Makine öğrenimi algoritmaları onlarca yıl boyunca sürerken, yapay zekâ (AI) ön plana çıktıkça yeni yeni popülariteye eriştiler. Makine öğrenim platformları, Amazon, Google, Microsoft, IBM ve diğerleri de dâhil olmak üzere çoğu büyük satıcı ile veri toplama, veri hazırlama da dâhil olmak üzere makine öğrenimi etkinliklerinin yelpazesini kapsayan platform hizmetlerini imzalamak için yarışan kurumsal teknolojinin en rekabetçi firmalarıdır.

Derin öğrenmeye devam eden araştırmalar ve AI, giderek daha genel uygulamalar geliştirmeye odaklanmaktadır. Bugünün AI modelleri, bir görevi yerine getirmek için son derece optimize edilmiş bir algoritma üretmek için kapsamlı bir eğitim gerektirir. Ancak araştırmacılar modelleri daha esnek hale getirmenin ve bir görevden öğrenilen bağlamı geleceğe, farklı görevlere uygulayabilmenin yollarını araştırmaya devam etmektedirler.